Jak znaleźć miłość, gdy lata lecą?

ks. Jacek WIOSNA Stryczek
data15.10.2013 15:29

(fot. shutterstock.com)

Pytanie: Lata lecą, a ja wciąż nie mogę znaleźć miłości. Co konkretnie mam zrobić (w punktach), żeby wreszcie znaleźć tego jedynego?

 

"Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą".


Problem stary jak świat. Dotyczy wielu młodych osób. Odpowiedzi udzieli nam ks. Jacek Stryczek.