Polska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie ustawy o Sądzie Narodowym w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

PAP / pch
data12.02.2019 09:30

(fot. Elvira Koneva / Shutterstock)

Polska podtrzymuje stanowisko w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym; zmiany w ustawie zakwestionowane przez KE nie naruszają prawa unijnego - powiedział we wtorek dziennikarzom w Luksemburgu przed rozprawą w TSUE przedstawiciel Polski Bogusław Majczyna.

 
We wtorek rano w Trybunale Sprawiedliwości UE rozpoczęło się posiedzenie dotyczące sprawy, jaką przeciwko Polsce wniosła Komisja Europejska. Chodzi o przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy których wiek przejścia sędziów SN w stan spoczynku został obniżony do 65 lat. Polska zmieniła już te przepisy, ale KE nie wycofała swojej skargi.
 
Majczyna powiedział, że Polska podczas rozprawy podtrzyma swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie skargi KE dotyczącej SN i tego, że organizacja sądownictwa należy do kompetencji krajowych. "To stanowisko mówi o tym, że zmiany, które zostały zakwestionowane przez Komisję, nie naruszają prawa unijnego. Rozprawę traktujemy jako okazję do tego, żeby to stanowisko pogłębić i wyjaśnić te kwestie, które budzą wątpliwości Trybunału" - wskazał.
 
Zaznaczył, że Trybunał zadał wiele pytań w tej kwestii. "Będziemy się chcieli koncentrować na odpowiedzi na te pytania, aby dokładnie wyjaśnić nasze stanowisko" - wskazał.
 
Zapytany, czy Polska będzie wnioskowała o wycofanie skargi, Majczyna odpowiedział, że na posiedzeniu zamierza zwrócić uwagę TSUE na fakt, że w życie weszła nowa ustawa o SN, która "uwzględnia wszystkie zarzuty Komisji". "Natomiast zdajemy sobie sprawę, że to samo w sobie nie uzasadnia umorzenia tego postępowania. Jest to raczej kwestia, która powinna być rozważona przez Komisję" - wskazał.
 
Ocenił, że po wejściu w życie ustawy dotyczącej SN postępowanie w TSUE "wydaje się bezprzedmiotowe".